: 5
קפה רוטשילד קריית חיים - המסעדה נסגרהאח"י אילת 19
073-7592951חיפהמלצרי/ות - בתי קפהגיא050-4288008
קפה רוטשילד קריית חיים - המסעדה נסגרהאח"י אילת 19
073-7592951חיפהברמנים/ות - בתי קפהגיא050-4288008
קפה רוטשילד קריית חיים - המסעדה נסגרהאח"י אילת 19
073-7592951חיפהטבחים/ות - בתי קפהגיא050-4288008
קפה רוטשילד קריית חיים - המסעדה נסגרהאח"י אילת 19
073-7592951חיפהמארחים/ות - בתי קפהגיא050-4288008
קפה רוטשילד קריית חיים - המסעדה נסגרהאח"י אילת 19
073-7592951חיפהאחמ"שים/ות - בתי קפהגיא050-4288008