עין פקוחה


ישר מן הגינהמעופפים

על הסכין


מן הקדרהנשנשתרגימאעל הקרחROL מסעדות