תפריטתפריט יום ראשון


תפריט יום שני


תפריט יום שלישי


תפריט יום רביעי


תפריט יום חמישי


אפשרות לאספקת מזון למוסדות ולמפעלים
ROL מסעדות