תפריט עסקיותמנה ראשונה לבחירה


עסקית - 59 ש"ח


עסקית - 69 ש"חעסקית - 79 ש"ח
עסקית פרימיום
עסקית לחברות


ראשונות


עיקריות

סלטיםדגים


ROL מסעדות