ROLOVE - 22.11.09
אהבה יפואית / מערכת Rol
Rol - מדור שווה לבדוק - 05.11.09
להביא את הדייט לסבתא / חן מילרוד
עכבר העיר Online - 26.03.09
ארוחת בוקר: פועה / גואל פינטו
עכבר העיר Online - 26.02.08
אתנחתא נעימה בלב יפו / תיגל נשיא
Asimon.co.il - 02.03.05
הבית של פועה / איריס אלמגור
yummy.blogli.co.il - 14.11.07
פועה / עופר פיין
ROL מסעדות