שישבת

קוקטייליםבירות

חנל'ה (285)
רובינא (420)
קנקן (1.8)


בירות בבקבוקיין אדום

כוס
בקבוקיין לבן

כוס
בקבוק

מבעבעים

כוס
בקבוק

ROL מסעדות