תפריט צהריים - 45 ש"ח

עסקית "חצר הבית" - 85 ש"חROL מסעדות