המומלצים - וופל בר גבעת שמואל Waffle Bar
   

המומלצים - וופל בר גבעת שמואל Waffle Bar
   

המומלצים - וופל בר גבעת שמואל Waffle Bar
   

המומלצים - וופל בר גבעת שמואל Waffle Bar
   

המומלצים - וופל בר גבעת שמואל Waffle Bar
   

המומלצים - וופל בר גבעת שמואל Waffle Bar
   

המומלצים - וופל בר גבעת שמואל Waffle Bar
   

המומלצים - וופל בר גבעת שמואל Waffle Bar
   

המומלצים - וופל בר גבעת שמואל Waffle Bar
   

ROL מסעדות